Sök
  • En introduktion till modern standardarabiska
  • av Birgitta Jungbeck & Mounir Obeid
Sök Meny

Arabiska för nybörjare ger en introduktion till modern standardarabiska för deltagare i studiecirklar och universitetsstuderande samt för dem som avser att arbeta eller resa i arabvärlden.

Boken syftar till att lära nybörjare att läsa och använda enkla kommunikativa texter, såsom att presentera sig, använda hälsningsfraser, beställa rum och mat, fråga efter vägen, handla och tidsuttryck. Den består av 20 avsnitt som vardera innehåller kommunikativa lästexter, dialoger och övningar. Två realiaavsnitt presenterar islam och beskriver umgängesformer i arabvärlden med nyttiga fraser för olika tillfällen. Sist en kortfattad grammatik. Boken innehåller ett rikt, delvis unikt, bildmaterial.

Till textboken finns en separat ordlista med facit samt ljudfiler här på webbplatsen. Bokens ljud lyssnar man på här på arabiskafornyborjare.se/ljud

Författare: Birgitta Jungbeck & Mounir Obeid.

Arabiska för nybörjare

Arabiska för nybörjare